NÁVRAT KE KOŘENŮM 2020
Aktualizace: 3. 1. pokyny, 4. 1. startovka, 4. 1. parametry tratí, 5. 1. mapy s tratěmi, 6. 1. výsledky
Ztráty a nálezy: buzola palcovka s mapou trati D
Úvodem:
Letos s připomínkou Lenina, když bude mít ty 150. narozeniny - neboť, jak pamětníci vědí, pátého ledna Lenin řekl "Mupy mup!" (kdo se nechytá, ať koukne třeba sem). Snad nebude zima jako v Rusku...
Datum:
neděle 5. ledna 2020
Pořadatel:
Petr Hrouda
Kategorie:
A, B ("dospělé", A doporučená pro muže, B pro ženy - není povinné), C (krátká trať pro žáky a starší veterány, jakož i pro "chodce" nebo začátečníky) a D (v rámci možností jednoduchá trať pro samostatné děti nebo rodiče s dětmi).
Typ tréninku:
Skorelauf (volné pořadí kontrol, není povinnost oběhnout všechny, ale více kontrol = lepší umístění) s časovým limitem 120 minut pro kategorie A a B (při překročení limitu penalizace – odečet jedné kontroly za každých započatých 5 minut) a 90 minut v kategoriích C a D (odečet jedné kontroly za každých započatých 10 minut).
Předpokládané časy A a B kolem 60 minut pro vítěze/vítězku, pro C odhad 45 minut, pro D 30 minut.
Tratě:
parametry tratí budou upřesněny (délka a převýšení se vztahují vždy k jedné z možných variant postupu, lze je tedy brát jako orientační)
Shromaždiště:
Podlesí u Kuřimi, zahrádka hospůdky U Anděla (prostor nevytápěný, leč zastřešený), GPS: 49°18'21"N, 16°33'47"E
Doprava:
V dosahu IDS JMK (700 m od zastávky Kuřim, Podlesí na hlavní silnici), ideální spoj z Brna linkou 301 (z Králova Pole nádraží v 9.27) s příjezdem 9.37; pozor, zastávka je na znamení a leží v zóně 310!
Možnosti parkování kolem hospůdky jsou velmi omezené, autisté nechť parkují poblíž jak se dá, aniž by omezovali místní obyvatele (zejména pozor na vjezdy k domům).
Přihlášky:
do 2. 1. e-mailem na svata@sci.muni.cz (nebude-li upřesněno jinak).
Průběžně aktualizovaný přehled přihlášek
Ražení:
klasické kleště, papírové průkazy
Startovné:
letos zdarma, za co byste taky platili
Mapa:
Babí lom (1:15000, e 5 m, stav 1990, mapoval Zdeněk Lenhart), bez vodovzdorné úpravy, bude možno složit na A4.
Výdej map 1 minutu před ostrým startem (pro možnost vložení do vlastních mapníků; během této minuty je možné i studovat trať).
Terén:
kopcovitý prostor, čistý les střídaný pasážemi pasek a hustníků, střední síť cest (a v podrostu nebude takový fekál jako v červnu :o)
Prezentace:
řekněme do 9:50
Start:
intervalový, start 00 v 10:00 přímo na místě, cíl tamtéž
Aby ti nejlepší neměli vyšlapané stopy, bude v kategoriích A a B nasazena "červená skupina" mužů a žen (podle výsledků předchozích ročníků + kdyby se přihlásil někdo nový, ale extra dobrý) na začátku startovky (hned po vakantech).
Občerstvení:
z vlastních zásob (hospoda otevírá až ve 14 hodin, kdyby se něco změnilo, bude upřesněno v pokynech)
Informace:
Petr Hrouda: svata@sci.muni.cz nebo 607534211
Závěrečné ustanovení: Jde o klasický "návrat ke kořenům", tedy trénink v podobě odpovídající době, kdy mapa byla čerstvá. Nedivte se tedy ražení kleštěmi, své kontroly a popisy si na shromaždišti sami opíšete do průkazek, mapníky si vemte svoje a zopakujte si mapový klíč verze 90 (polekané mohu uklidnit, legenda je i na mapě). Jen počítejte s tím, že porosty jsou o 30 let starší :o) a ani tentokrát nečekejte detailní mapařinku ve skalkách - v lednu bývá sníh, byla by z toho stopovaná...
Uskutečnění tréninku nezáleží na počtu přihlášených.