Návrat ke kořenům 2020 - mapy s tratěmi (Babí lom, 1:15000, ekvidistance 5 m, stav 1990, autor Zdeněk Lenhart)