Tour de Brno, krátká tra 144 MHz (vlevo) a klasická tra 3,5 MHz (vpravo), 28. 3. a 29. 3. 2024, předzávodní rozbory Jiřího Zelinky podle parametrů tratí (délek a vyhledávaných kontrol)
Pro srovnání viz výsledky s mapami.
Zpět na Hroudokaps