MD12: 1,4,M (2,05 km / 75 m)
D14, D55-: 1,3,4,M (3,55 km / 120 m)
D16, D45-: 1,2,4,M (3,55 km / 160 m)
D19: 1,2,3,4,M (4,25 km / 155 m)
D20, D35: 1,2,3,4,M (4,80 km / 175 m)
M14: 1,4,5,M (3,40 km / 180 m)
M16: 1,2,4,5,M (5,05 km / 210 m)
M19: 2,3,4,5,M (5,20 km / 210 m)
M20, M40: 1,2,3,4,5,M (5,45 km / 210 m)
M50: 1,2,3,5,M (5,45 km / 195 m)
Jihomoravský oblastní trénink, klasická tra, 8. 5. 2021, Omice, mapa Omický les, 144 MHz (nahoře) a 3,5 MHz (dole)
Zpět na Hroudokaps
MD12: 1,4,M (2,45 km / 130 m)
MD14: 1,3,4,M (3,45 km / 215 m)
D16, D55-: 1,2,4,M (3,85 km / 215 m)
D19, D45: 1,3,4,5,M (4,35 km / 215 m)
D20, D35: 1,2,3,4,M (4,35 km / 290 m)
M16, M60-: 3,4,5,M (3,95 km / 215 m)
M19, M50: 1,2,3,5,M (5,25 km / 290 m)
M20, M40: 1,2,3,4,5,M (5,25 km / 300 m)