Skliška, 3,5 MHz (30s relace), 19. 1. 2019, Bedřichov, mapa zimní turistická.
Zpět na Hroudokaps