1. jihomoravská oblastní soutěž v ROB, 21. 3. 2010, Brno-automotodrom - 144 MHz (dopolední závod, prostor jižně od silnice Ostrovačice-Žebětín) + 3,5 MHz (odpolední závod, prostor severně od silnice), mapa Pohádka máje. Ve výřezu vlevo liniová trať; čárky přes linii označují místa záchytných lampionů, malé kroužky pak umístění vysílačů.
Zpět na Hroudokaps