Žebříček B-Čechy, krátká tra, 27. 5. 2023, Zdislava, mapa Pískové návrší 7 500 (nahoře, tra kategorie H50)
Žebříček B-Čechy, klasická tra, 28. 5. 2023, Zdislava, mapa Janovický les 10 000 (dole, tra kategorie H50)
Zpět na Hroudokaps