Brdy speciál, klasická tra, 21. 1. 2023, Voznice, mapa Králova stolice (tra kategorie B)
Zpět na Hroudokaps