Předjarní kotár, 17. 2. 2018, Pohora, mapa U Klementů (tra B).
Zpět na Hroudokaps