Oblastní závod Ještědské oblasti, 31. 10. 2015, Liberec-Vesec, mapa beze jména (1:10000, nahoře vlevo trať kategorie H14, vpravo H10, dole trať kategorie H35).
Zpět na Hroudokaps